» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Промени в таксите на Договорен фонд "Инвест Фонд Паричен Пазар"

Съвета на Директорите на УД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД взе решения с Протокол от 04.08.2015 г. за постоянно преустановяване, събирането на такса от инвеститорите при покупка на дялове на ДФ „Инвест Фонд Паричен Пазар“. Дяловете на договорния фонд ще се записват на цена, равна на нетната стойност на активите на един дял. Намаляване за постоянно, на възнаграждението на Управляващото дружество, във връзка с управлението на ДФ „Инвест Фонд Паричен Пазар“ на 0.25% от стойността на активите на Договорния фонд, на годишна база.

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.