» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   УД „Инвест Фонд Мениджмънт” АД сключи договор за дистрибуция...

В края на месец август 2014 г. УД „Инвест Фонд Мениджмънт” АД сключи договор за дистрибуция с швейцарската Banca del Sempione SA (https://www.bancasempione.ch) в качеството й на глобален дистрибутор на всички под-фондове на BASE Investments SICAV (https://basesicav.lu). Съгласно сключения договор за дистрибуция УД „Инвест Фонд Мениджмънт” АД има възможността да предлага на потенциални инвеститори и да дистрибутира дяловете от под-фондовете на BASE Investments SICAV в България. Комисията за финансов надзор на Р. България вече е включила BASE Investments SICAV и неговите по-фондове в списъка с чуждестранни колективни инвестиционни схеми, предлагащи своите дялове на територията на Р. България, с дистрибутор УД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД.

BASE Investments SICAV е инвестиционно дружество с променлив капитал, учредено съгласно законите на Великото Херцогство Люксембург през 2001 г. Структурата на инвестиционната компания включва множество под-фондове, които имат различни специфични инвестиционни цели и предлагат експозиции към различни типове риск (https://basesicav.lu/cmspub/documents.cfm). Активите и пасивите на всеки под-фонд на BASE Investments SICAV са разделени един от друг, като са обособени в отделни дялове. Инвеститорите имат право да заменят дяловете си от един под-фонд с дялове от друг под-фонд на инвестиционното дружество. Ключова информация за инвеститорите за всеки под-фонд на български език ще бъде публикувана скоро на електронната страница на УД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД (www.ifm.bg ). Тази информация е достъпна на английски и италиански език на електронната страница на SICAV (https://basesicav.lu/cmspub/documents.cfm ).

BASE Investments SICAV и всички негови под-фондове се управляват и администрират от люксембургската MDO Management Company S.A. и подлежат на регулиране от страна на Комисията за надзор на финансовия сектор на Люксембург (CSSF). Дяловете на инвестиционното дружеството и неговите под-фондове се съхраняват в банка Edmond de Rothschild, Люксембург (http://www.edmond-de-rothschild.eu ).

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.