» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за Изискванията към Дейността на Колективните Инвестиционни Схеми, Управляващите дружества, Националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 от НАРЕДБА 44 за ИДКИС за периода 01.06.2022 г. – 30.06.2022 г.

 

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.