» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Покана до кредиторите на ДФ ГЛОБАЛ ОПОРТЮНИТИС

На 11.05.2022 г. съгласно вписване № 20220511110458 в Търговския регистър е обявена покана до кредиторите на ДФ ГЛОБАЛ ОПОРТЮНИТИС да предявят вземанията си към Фонда включително чрез отправяне на писмено изявление до ликвидатора на Фонда на адрес гр. София, район Средец, ул. „Добруджа“ № 6, ет. или на следния електронен адрес: office@ifm.bg;

Поканата можете да изтеглите от ТУК.

Дължимите парични суми към известните кредитори на Фонда, които не предявят вземанията си в производството по ликвидация, ще бъдат вложени на тяхно име в банка.

Телефон за контакт: 02/806 37 50.

 

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.