» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДФ „ГЛОБАЛ ОПОРТЮНИТИС” за прекратяване на договорния фонд.

УД „ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД уведомява инвеститорите, че с Решение № 337-ДФ от 28.04.2022 г. на Комисията за финансов надзор, бе издадено разрешение за прекратяването на ДФ „ГЛОБАЛ ОПОРТЮНИТИС“ съгласно взето решение на Съвета на директорите на управляващото дружество на заседание, проведено на 14.04.2022 г. В тази връзка дружеството ще предприеме необходимите с оглед процедурата по ликвидация на фонда действия.

 

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.