» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Промени в правилата на Договорен фонд "Инвест Фонд Паричен Пазар"

1. Комисията за финансов надзор с Решение № 668-ДФ/11.08.2015 г. издаде одобрение на Управляващо дружество "Инвест Фонд Мениджмънт" АД за промяна в Правилата на Договорен фонд "Инвест Фонд Паричен Пазар".
2. Комисията за финансов надзор с Решение № 669-ДФ/11.08.2015 г. издаде одобрение на Управляващо дружество " Инвест Фонд Мениджмънт " АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на Договорен фонд " Инвест Фонд Паричен Пазар.

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.