» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Промени в Съвета на Директорите на Дружеството

Управляващо дружество "Инвест Фонд Мениджмънт" АД уведомява всички заинтересовани лица, инвеститорите и своите контрагенти, че на 14 май 2014г. по партидата на Дружеството в Търговския регистър са вписани промени в Съвета на Директорите. Г-н Мирослав Севлиевски заема поста Изпълнителен директор, г-ца Виктория Траянова е член на Съвета и представляват дружеството заедно. Г-н Виктор Токушев е избран за нов член на СД, г-н Анатоли Георгиев запазва досегашната си позиция в Съвета. За информация: http://ifm.bg/management.php

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.