» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Уведомление

Управляващо дружество "Инвест Фонд Мениджмънт" АД уведомява всички заинтересовани лица, инвеститорите и своите контрагенти, че с оглед на оптимизация и реструктуриране на управленската и организационна структура на Дружеството, на 28.08.2012 г. с Общо Събрание на Акционерите бе взето решение за промяна на правно-организационната форма на Дружеството от „Двустепенна” в „Едностепенна”. На основание чл. 221, ал. 4 от Търговския закон бе избран нов управителен орган – „Съвет на Директорите”. За информация: http://ifm.bg/management.php

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.