» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Нов управителен орган на Дружеството

Управляващо дружество "Инвест фонд мениджмънт" АД уведомява всички заинтересовани лица, инвеститорите и своите контрагенти, че на 31 юли 2012г. по партидата на Дружеството в Търговския регистър е вписан нов Управителен съвет и нов представляващ. Г-н Николай Майстер заема поста Изпълнителен директор и член на УС, г-н Анатолий Георгиев е Председател на УС, а г-н Мирослав Севлиевски е избран за Заместник-председател на УС. За информация: http://ifm.bg/management.php

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.