» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   От днес цените на фондовете Инвест Актив и Инвест Класик няма да се обявяват във
   вестник Дневник

Поради прекратяване на издаването на ежедневника в.Дневник от 31 октомври 2011 г. и липсата на информация за цените за емитиране и обратно изкупуване на дялове от фондовете на управляващите дружества от БАУД в новият вестник Capital Daily, публикуването на цени на фондовете, управлявани от УД”Инвест фонд мениджмънт”АД остава редовно на интернет сайта на компанията – http://www.ifm.bg.

Цени за емитиране и обратно изкупуване на фондовете на УД”Инвест фонд мениджмънт”АД се публикуват след всяко определяне в дните вторник и четвъртък също на интернет сайта на БАУД.

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.