» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Положителна доходност през м. август 2008

През месец август 2008 г. двата договорни фонда на УД “Инвест Фонд Мениджмънт” АД - ДФ “Инвест Класик” и ДФ “Инвест Актив” заеха трето място по доходност* в класацията на Investor.bg за балансирани и високодоходни фондове. ДФ “Инвест Класик” е с доходност за м. август 0,5%, а ДФ “Инвест Актив” – 1,18%.

* Доходността на взаимните фондове е изчислена на база седмичното изменение на емисионните им стойности. В изследването попадат фондовете, предаващи данни чрез Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) или директно в Investor.bg Посочените данни не представляват препоръка за взимане на инвестиционно решение

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.