ДФ Инвест Фонд
Паричен Пазар - Долари
   
 
» Начална страница › Месечни счетоводни отчети ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари
English


Информация

Полезна информация


   Месечни счетоводни отчети ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари
 
Ноември 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 30 Ноември 2017
 
Октомври 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 Октомври 2017
 
Септември 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 30 Септември 2017
 
Август 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 Август 2017
 
Юли 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 Юли 2017
 
Юни 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 30 Юни 2017
 
Май 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 Май 2017
 
Април 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 30 Април 2017
 
Март 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 Март 2017
 
Февруари 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 28 Февруари 2017
 
Януари 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 Януари 2017
 
Декември 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 декември 2016
 
Ноември 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 30 ноември 2016
 
Октомври 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 октомври 2016
 
Септември 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 30 септември 2016
 
Август 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 август 2016
 
Юли 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 юли 2016
 
Юни 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 30 юни 2016
 
Май 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 май 2016
 
Април 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 30 април 2016
 
Март 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Злоти към 31 март 2016
 
Февруари 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Злоти към 29 февруари 2016
 
Януари 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Злоти към 31 януари 2016
 
 
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.