» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Промени в правилата на Договорен фонд "Инвест Фонд Паричен Пазар"

1. Комисията за финансов надзор с Решение № 668-ДФ/11.08.2015 г. издаде одобрение на Управляващо дружество "Инвест Фонд Мениджмънт" АД за промяна в Правилата на Договорен фонд "Инвест Фонд Паричен Пазар".
2. Комисията за финансов надзор с Решение № 669-ДФ/11.08.2015 г. издаде одобрение на Управляващо дружество " Инвест Фонд Мениджмънт " АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на Договорен фонд " Инвест Фонд Паричен Пазар.

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар) , Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар), Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.