» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Съобщение относно Годишни финансови отчети

Управляващо дружество ‘Инвест фонд мениджмънт’АД уведомява заинтересованите лица, че на 25 март 2013г. са представили в КФН годишни финансови отчети на управляващото дружество и договорни фондове Инвест Актив и Инвест Класик, които са достъпни на web-страницата на УД: http://www.ifm.bg , както и в офиса на дружеството на адрес: гр.София, ул.”Добруджа” No6, ет.3, всеки работен ден от 9 до 17 часа.

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар) , Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар), Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.