» Начална страница Новини
English


Информация

Полезна информация


   Инвест Фонд Мениджмънт АД - член на БАУД
Инвест Фонд Мениджмънт АД бе приет за член на Българската Асоциация на Управляващите Дружества /БАУД/ на Общото събрание БАУД, проведено на 21.11.2007г. в гр. София. Българската Асоциация на Управляващите Дружества е професионална организация, която популяризира дейностите по управление на финансови активи, които извършват нейните членове. Нейни основни цели са повишаване на професионализма в бранша и повишаване на доверието във фондовата индустрия.
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар) , Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд "Инвест Актив", Договорен фонд "Инвест Класик", Договорен Фонд „Инвест Консервативен Фонд ” (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар), Договорен фонд „Инвест Облигации“ (старо наименование Инвест Фонд Паричен Пазар-Долари) и Договорен фонд Глобал Опортюнитис не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.