ДФ Инвест Консервативен Фонд
   
 
» Начална страница › Месечни счетоводни отчети ДФ Инвест Консервативен Фонд
English


Информация

Полезна информация


   Месечни счетоводни отчети ДФ Инвест Консервативен Фонд
 
Юни 2020  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 30 Юни 2020
 
Май 2020  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 31 Май 2020
 
Април 2020  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 30 Април 2020
 
Март 2020  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 31 Март 2020
 
Февруари 2020  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 29 Февруари 2020
 
Януари 2020  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 31 Януари 2020
 
Декември 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 31 Декември 2019
 
Ноември 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 30 Ноември 2019
 
Октомври 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 31 Октомври 2019
 
Септември 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 30 Септември 2019
 
Август 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 31 Август 2019
 
Юли 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 31 Юли 2019
 
Юни 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 30 Юни 2019
 
Май 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 31 Май 2019
 
Април 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 30 Април 2019
 
Март 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 31 Март 2019
 
Февруари 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 28 Февруари 2019
 
Януари 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 31 Януари 2019
 
Декември 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 31 Декември 2018
 
Ноември 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 30 Ноември 2018
 
Октомври 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 31 Октомври 2018
 
Септември 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 30 Септември 2018
 
Август 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 31 Август 2018
 
Юли 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 31 Юли 2018
 
Юни 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 30 Юни 2018
 
Май 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 31 Май 2018
 
Април 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 30 Април 2018
 
Март 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 31 Март 2018
 
Февруари 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 28 Февруари 2018
 
Януари 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 31 Януари 2018
 
Декември 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 31 Декември 2017
 
Ноември 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Консервативен Фонд към 30 Ноември 2017
 
Октомври 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 Октомври 2017
 
Септември 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 30 Септември 2017
 
Август 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 Август 2017
 
Юли 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 Юли 2017
 
Юни 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 30 Юни 2017
 
Май 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 Май 2017
 
Април 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 30 Април 2017
 
Март 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 Март 2017
 
Февруари 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 28 Февруари 2017
 
Януари 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 Януари 2017
 
Декември 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 декември 2016
 
Ноември 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 30 ноември 2016
 
Октомври 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 октомври 2016
 
Септември 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 30 септември 2016
 
Август 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 август 2016
 
Юли 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 юли 2016
 
Юни 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 30 юни 2016
 
Май 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 май 2016
 
Април 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 30 април 2016
 
Март 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 март 2016
 
Февруари 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 29 февруари 2016
 
Януари 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 януари 2016
 
Декември 2015  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 декември 2015
 
Ноември 2015  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 30 ноември 2015
 
Октомври 2015  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 октомври 2015
 
Септември 2015  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 30 септември 2015
 
Август 2015  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 август 2015
 
Юли 2015  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 юли 2015
 
Юни 2015  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 30 юни 2015
 
Май 2015  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 май 2015
 
Април 2015  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 30 април 2015
 
Март 2015  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 март 2015
 
Февруари 2015  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 28 февруари 2015
 
Януари 2015  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 януари 2015
 
Декември 2014  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 декември 2014
 
Ноември 2014  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 30 ноември 2014
 
Октомври 2014  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 октомври 2014
 
Септември 2014  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 30 септември 2014
 
Август 2014  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 август 2014
 
Юли 2014  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 юли 2014
 
Юни 2014  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 30 юни 2014
 
Май 2014  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 май 2014
 
Април 2014  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 30 април 2014
 
Март 2014  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 март 2014
 
Февруари 2014  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 28 февруари 2014
 
Януари 2014  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 януари 2014
 
Декември 2013  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 декември 2013
 
Ноември 2013  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 30 ноември 2013
 
Октомври 2013  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 октомври 2013
 
Септември 2013  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 30 септември 2013
 
Август 2013  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 август 2013
 
Юли 2013  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар към 31 юли 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.