ДФ Инвест Облигации
   
 
» Начална страница › Месечни счетоводни отчети ДФ Инвест Облигации
English


Информация

Полезна информация


   Месечни счетоводни отчети ДФ Инвест Облигации
 
Юни 2020  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 30 Юни 2020
 
Май 2020  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 31 Май 2020
 
Април 2020  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 30 Април 2020
 
Март 2020  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 31 Март 2020
 
Февруари 2020  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 29 Февруари 2020
 
Януари 2020  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 31 Януари 2020
 
Декември 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 31 Декември 2019
 
Ноември 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 30 Ноември 2019
 
Октомври 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 31 Октомври 2019
 
Септември 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 30 Септември 2019
 
Август 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 31 Август 2019
 
Юли 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 31 Юли 2019
 
Юни 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 30 Юни 2019
 
Май 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 31 Май 2019
 
Април 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 30 Април 2019
 
Март 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 31 Март 2019
 
Февруари 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 28 Февруари 2019
 
Януари 2019  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 31 Януари 2019
 
Декември 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 31 Декември 2018
 
Ноември 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 30 Ноември 2018
 
Октомври 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 31 Октомври 2018
 
Септември 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 30 Септември 2018
 
Август 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 31 Август 2018
 
Юли 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 31 Юли 2018
 
Юни 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 30 Юни 2018
 
Май 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 31 Май 2018
 
Април 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 30 Април 2018
 
Март 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 31 Март 2018
 
Февруари 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 28 Февруари 2018
 
Януари 2018  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 31 Януари 2018
 
Декември 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Облигации към 31 Декември 2017
 
Ноември 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 30 Ноември 2017
 
Октомври 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 Октомври 2017
 
Септември 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 30 Септември 2017
 
Август 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 Август 2017
 
Юли 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 Юли 2017
 
Юни 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 30 Юни 2017
 
Май 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 Май 2017
 
Април 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 30 Април 2017
 
Март 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 Март 2017
 
Февруари 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 28 Февруари 2017
 
Януари 2017  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 Януари 2017
 
Декември 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 декември 2016
 
Ноември 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 30 ноември 2016
 
Октомври 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 октомври 2016
 
Септември 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 30 септември 2016
 
Август 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 август 2016
 
Юли 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 юли 2016
 
Юни 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 30 юни 2016
 
Май 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 31 май 2016
 
Април 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Долари към 30 април 2016
 
Март 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Злоти към 31 март 2016
 
Февруари 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Злоти към 29 февруари 2016
 
Януари 2016  
Счетоводен баланс на ДФ Инвест Фонд Паричен Пазар - Злоти към 31 януари 2016
 
 
Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен фонд „Инвест Актив“, Договорен фонд „Инвест Класик“, Договорен Фонд „Инвест Диверсифициран Фонд ” (старо наименование ДФ „Инвест Консервативен Фонд“), Договорен фонд „Инвест Некст Фонд“ (старо наименование ДФ „Инвест Зелен Фонд“ и ДФ „Инвест Облигации“) не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин. Предходните резултати от дейността на всеки от Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.
 
Created by CodeInSight Ltd.